โยคะฟลาย

โยคะฟลายคือ รูปแบบการออกกำลังกายแบบใหม่ ที่ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกโยคะ เวทเทรนนิ่ง และศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การเต้น บัลเล่ต์ และอื่นๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยืดหยุ่นไปพร้อมๆกัน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสติ สมาธิ ให้ผู้ฝึกอีกด้วย